Gitaarles Uitgeest

Veel kinderen vinden muziek maken geweldig en het is ook nog eens goed voor hun ontwikkeling. Muziek draagt veel bij in de sociale vaardigheden en heeft een positief effect op de intelligentie van je kind.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn er al aan gewijd. Ze komen allemaal tot de conclusie dat zelf muziek maken het IQ van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.

Zelf muziek maken heeft nog meer positieve effecten op je kind. De emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Maar ook het beter ontwikkelen van concentratie en het ontwikkelen van creativiteit.

Met gitaar spelen wordt ook de motoriek gestimuleerd en zingen is weer goed voor de taalontwikkeling van je kind. Als je kind wat ouder is, kunnen jullie ook zelf liedjes verzinnen. Zo doe je een beroep op zijn creativiteit. Bovendien leren ze hoe taal in elkaar zit. Rijmen is daar een hele goede oefening voor.
Zie deze leuke kidsvideo gitaarles: youtube.com/kids/sweetChildO'mine